Прослава на Денот на Независноста на Република Молдавија

На 27 август оваа година, Почесниот Конзулат на Република Молдавија во Скопје за прв пат организираше прием по повод прославата на Денот на Независноста на Република Молдавија. Република Молдавија прослави 22 години независност на овој прием кој беше посетен од голем број на гости помеѓу кои и претставници на централната влада, дипломатските тела акредитирани во […]

Отвoрање на Почесниот Конзулат на Република Молдавија во Република Македонија Скопје

Република Молдавија и Република Македонија се држави со традиционално добри пријателски односи, држави со меѓусебно високо ниво на разбирање и почитување, но во изминатите 20 години изостануваа конкретните резултати пред се на економски план, соработка во областа на културата, образованието , спортот и други сфери на општественото живеење.